Om Gnist

Elise Astad Sygna

Elise er utdanna fysioterapeut frå Høgskolen i Bergen 2005, og har i tillegg grunnfag i idrett, psykologi og sosialantropologi. Ho har vidareutdanning innan kognitiv terapi, ergonomi og HMS, medisinsk treningsterapi, redcord (slyngeterapi), ortopedisk medisin ad modum cyriax og kinesiotape. Ho har frå før erfaring frå fysioterapi innan psykiatri, kommunehelseteneste, sjukehus og privat praksis.

Marit A. Smørdal

Marit er utdanna fysioterapeut frå Høgskolen i Sør-Trøndelag 2003. Ho er i tillegg utdanna adjunkt,og gruppetreningsinstruktør (Norges Idrettshøgskole). Ho har vidareutdanning innan idrettsfysioterapi, barnefysioterapi, medisinsk treningsterapi, redcord (slyngeterapi), ortopedisk medisin ad modum cyriax, kinesiotape og triggerpunktbehandling med nåler. Ho har frå før erfaring frå fysioterapi innan barnehabilitering, rehabilitering og privat praksis.

Våre lokaler