Fysioterapi

Vi har eit variert behandlingstilbod og kan mellom anna tilby:

- Grundig undersøking
- Rehabilitering/ opptrening ( Vi disponerer Spenst Førde sine flotte lokale)
- Medisinsk treningsterapi og  slyngeterapi
- Trykkbølgebehandling
- Kinesiotape
- Intramuskulær stimulering (IMS), triggerpunktsbehandling
- TENS
- Vurdering/ tilrettelegging av arbeidsplass
- Foredrag/ kurs om ergonomi/ HMS, treningslære, idrettsskade
- Idrettsskadekurs/ forebygging av idrettsskader for idrettslag

Vi legg vekt på å vere oppdaterte for å kunne tilby deg den beste behandlinga!